POLİTİKALARIMIZ

Stratejisini 3 ve 5 yıllık dönemlerle planlayan Sismak’ın ana hedefleri;

  • Üretim kapasitesini ve verimliliğini arttırıcı tezgah tesis yatırımlarını sürdürmek,
  • Marka ve model çeşitliliğini sürekli arttırmak,
  • Uluslararası yürüttüğü faaliyetlerini dünya çapında yaygınlaştırmak,
  • Üretim çeşitliliği ve kapasite artırımına bağlı olarak fiziki alanlarını genişletmek,
  • İnsana ve çevreye karşı duyarlı; koruyan, gözeten, farkında olan tutum ve davranışlarda bulunmaktır.